کلیپ فرار میمون از دست کروکودیل

دانلود کلیپ موبایل دیدنی و بسیار جالب از حیوانات که مربوط است به فرار یک میمون از دست کروکودیل که بسیار دیدنی است و میمون خیلی تلاش می کنه تا فرار کنه و بلاخره فرار می کنه .

کلیپ موبایل حیوانات

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: