سنگ یادبود 33 معدنکار شیلیایی که در عمق 700 متری زمین گرفتار شده اند. این معدنکاران شانس این را دارند تا دو هفته دیگر پس از دو ماه محبوس بودن نجات پیدا کنندLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: