کلیپ تاسف بار آموزش شنا

دانلود کلیپ موبایل ناراحت کننده و تاسف بار عربی از آموزش شنا به یک بچه خیلی کوچک که نزدیک خفه بشه و یک نفر میاد پا در میانی کنه که پدر این بچه اجازه نمی ده و پسرش رو توی آب می اندازه . این کلیپ موبایل عربی با فرمت ۳gp آماده دانلود شده است .

کلیپ موبایل 3gp شنا

 

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: