سریال ترسناک زادگاه افسانه ها

توضیحات: سریال زادگاه افسانه ها با زیرنویس فارسی در 2 دی وی دی

سريال افسانه هاي شهر من محصول سال 2008 كره داستانهايي از ارواح و ماجراهاي كهن كره را به تصوير ميكشد كه با حضور گونگ بوك چهره محبوبتان در امپراطور دريا در قسمت سوم همراه است در قسمت پنجم بازيگر نقش سريال هاي سه پدر يك مادر و يوهي افسونگر بازي ميكند و در قسمت هفتم رييس موچانگ امپراطور دريا را خواهيد ديد

https://astan.files.wordpress.com/2010/09/121ewfddf.jpeghttps://astan.files.wordpress.com/2010/09/dsew3434343.jpeg

افسانه هاي شهر من يك سريال ادامه دار نيست اين مجموعه سريالي از افسانه ها و داستانهايي است كه نسل در نسل ميان كره ايها گذشته و در زمان حال نيز همچنان نقل ميشود مانند داستان هاي زيباي كهن ما رستم و سهراب و افسانه هاي كهن ما ….
در هر قسمت از اين سريال داستان جداگانه اي روايت ميشود

دوستان اين سريال اولين سريال ترسناك كره اي فروشگاه ميباشد چرا كه تمام داستان از افسانه هايي درباره روح ميباشد روح هايي كه آدم ميكشند انسان هاي بيگناهي كه كشته ميشوند و روحشان براي انتقام برميگردد و … بنابراين به دوستان عزيزمان در همين جا توصيه اكيد ميكنم كه اگر سريال را تهيه ميكنيد براي نوجوانان كمتر از 12 سال اين سريال توصيه نميشود
صرف نظر از اين مساله اين سريال داستاني بيادماندني ويك هديه باارزش از يك سري افسانه هايي است كه نسل در نسل در كره نقل شده و حالا به صورت سريال در امده است

داستان اول : روباه دم

در خانواده اي دختران نوجوان به محض اينكه به سن بزرگسالي ميرسند و خصوصيات بزرگسالي پيدا ميكنند…. آماده براي كشتن ميشوند زيرا از زمان هاي قديم نفريني در خانواده بوده كه در روز مشخصي كه ماه به رنگ قرمز درميايد دختر بالغ خانواده به شكل روباه نه دم در ميايد. اين روباه كشنده اي است كه هر كسي را ببيند ميكشد به اين خاطر در مراسمي دختري كه بالغ و شناسايي شده را ميبندند و فرزند ارشد خانواده كه برادر او ميباشد اورا ميكشد و در چاهي مياندازند. سپس وقتي ماه به رنگ قرمز در آمد و آن دختر به شكل روباه قرمز ولي مرده شد اورا در مياورند و جگر و.. اورا براي خوردن روح معبد ميبرند. اين نفريني است كه چهارصد سال در خانواده آنها وجود داشته است
در ادامه داستان و درزمان حال داستان دوخواهر را روايت ميكند كه يكي از خواهرها به سن بلوغ و عادات بزرگسالي ميرسد و اورا شناسايي ميكنند او نيز براي مراسم انتخاب ميشود و لي در جايي كه مراسم را اجرا ميكنند خواهر كوچكتر او سر ميرسد و ناگهان آنها متوجه ميشوند كه اشتباهي خواهر بزرگ را كشته اند به اين خاطر خواهر كوچك را زنداني ميكنند اما اشتباه آنها كار دستشان ميدهد چون روباه نه دم اصلي خواهر كوچكتر ميباشد ناگهان  اين خواهر به شكل روباه نه دم در ميايد و  براي انقام بسراغ…..

داستان دوم : عزيزم با من به كوهستان آبي بيا

در دهكده اي ساحره اي زندگي ميكند كه با استفاده از جيگر انسانها بيماريها را شفا ميدهد. در اين دهكده مادري كه از زنده ماندن دخترش نااميد شده بسراغ اين ساحره ميرود ولي ساحره ميگويد كه آنها بايد يك دختر كوچك را كشته و جيگر اورا به اين بدهند تا خوب شود. آنها دختري را از مادري فقير ميخرند وساحره آن كودك را ميكشد و اورا شفا ميدهد ولي مادر آن دختر به دنبال فرزندش ميايد وچون نميتواند اورا پيدا كند ديوانه ميشود وروزي از بلندي ميفتد بعد از آن ماجرا روح سرگردان اين مادر همچنان به دنبال فرزندش كه حالا جيگرش در قالب آن دختر رفته ميرود و ساحره سعي ميكند با وردهاي مختلف جلوي اورا بگيرد….

داستان سوم :  نفرين شمشير ساجين  با شركت گونگ بوك

در دهكده اي قتل هاي عجيبي رخ ميدهد بطوري كه اجساد آهنگراني را پيدا ميكنند كه بطور كامل بدنشان سوخته ولي اطرافشان كوچكترين اثري از آتش سوزي نيست. گونگ بوك بعنوان مامور سلطنتي براي تحقيق اين قضيه به دهكده ميرود و در آنجا با دختري كه كمي مرموز ميباشد و ساحره است تحقيق را آغاز ميكنند. درواقع آهنگراني كه در آنجا بودند همگي مشغول ساختن يك شمشير سلطنتي با نام ساجين بودند ولي تمام آهنگراني كه در ساختن آن شريك بودند يكي يكي به طور مرموزي كشته ميشوند.گونگ بوك با تحقيقات فراوان سرانجام متوجه ميشود كه اين مراسم بيست و چهارسال قبل نيز برگزار شد و يك دختر بيچاره كه مردي بزور به او تجاوز كرده را بعنوان قرباني مراسم شمشير ساجين انتخاب ميكنند اما قرباني بايد يك زن دوشيزه و پاك باشد اين بود كه مراسم شكست ميخورد و بعد از گذشت بيست و چهار سال آنها دوباره قصد اجراي اين مراسم را دارند و دختري را براي قرباني انتخاب ميكنند كه دست برقضا همان دختر زني است كه به ناحق بيست و چهارسال قبل قرباني شد. سرانجام آنها متوجه ميشوند روح خشمگين مادر براي حفظ فرزندش به كالبد او ميرود و يكي يكي آهنگران را ميكشد او حتي در اواخر داستان جادوگر اصلي مصبب اينكار را به آتش ميكشد روح او خشمگين و خسته است ولي گونگ بوك  سرانجام روح اورا با قولي كه در نگهداري دختر زيبايش به او ميدهد با كمك دختر ساحره به آرامش ميرساند .

داستان چهارم : نامه روح

داستان درباره پادشاهي است كه توسط ملكه مادر و يك كيك كشته ميشود بعد از اين قضايا بدستور ملكه مادر هركسي كه بنوعي درباره اين قضيه تحقيق ميكند كشته ميشود ماموري در قصر درباره اين قضيه تحقيق ميكند زيرا وقتي بدنبال صداهاي ناآشنا بداخل جنگل بامبو ميرود نامه اي را ناگهان دريافت ميكند كه از طرف روح پادشاه ميباشد…مامور همچنان به تحقيقات ادامه ميدهد و در آخر داستان روح پادشاه ظاهر ميشود و زني را كه در تمام توطئه ها دست داشته ميكشد و سپس به آرامي به نزد ملكه مادر ميرود…..

داستان پنجم : تشريفات ارباب جوان

جواني كه دختر محبوب خودش را از دست داده برحسب اتفاق دختري را شبيه به او ميبيند اين جوان ميتواند اشباح و روح را ببيند و آنها را با طلسم دور كند جوان به همراه آن دختر به دهكده او ميرود و در آنجا متوجه حركات عجيب ساكنين ميشود مشخص ميشود كه بدستور كدخداي دهكده كه پدر دختر باشد مردمي كه قبلا مريض بودند را در كشتي وسط رودخانه به آتش ميكشند و از آن روز روح سرگردان آن موجودات يكي يكي هركسي را كه قصد عبور از دهكده دارند ميكشد.مردم خشمگين سرانجام بخاطر اينكه اينكار كدخدا بود تصميم ميگيرند با قرباني كردن دختر او ارواح را راضي كنند ولي آن جوان براي جلوگيري از اينكار سريعا به انجا ميدود او تنها نيست روح دختري كه قبلا دوست داشته در شمشير او وجود دارد…..

داستان ششم : قصه روح گي سانگ

بخاطر تهمت هاي ناحق شخص بدذاتي پدر دختری میمیرد این دختر باگروهی دیگر به بردگی و فاحشه گری برده میشود قبل از آن وی با جوانی آشنا ميشود و عاشقش ميشود. اين دختر براي گرفتن انتقام پدرش لحظه شماري ميكند و از طرفي در فاحشه خانه روزهاي زيادي به انتظار برگشتن جواني كه دوست داشت ميماند سرانجام اين دختر آن شخص بدذات را ميبيند و قبول ميكند كه شب را پيش او باشد در انجا اورا با خنجر زخمي ميكند ولي درست در لحظه اي كه قصد كشتنش را دارد مامور او اين دختر را ميكشد… با كشتن او روح سرگردان اين دختر وارد ميشود و بسياري از افراد مهمان فاحشه خانه را ميكشد در اين ميان جواني كه عاشق اين دختر بود سر ميرسد و در اواخر داستان كه روح دختر شخص بدذات را ميكشد با اوروبرو ميشود……

داستان هفتم : قصه فرشته مرگ

اين داستان برخلاف اسمش تنها داستان  نسبتا لطيف و خنده دار اين مجموعه است كه رييس موچانگ امپراطور دريا در آن بازي ميكند. يك مامور مرگ كه رييس موچانگ نقشش را بازي مكند در جهنم كار ميكند بخاطر اشتباه برادرش كه كتاب مرگ را گم ميكند مجبور ميشود به شكل آدميزاد به زمين بيايد و سياهه و كتاب مرگ را پيدا كند در آنجا ماجراهاي جالبي در انتظار او ميباشد  و  پايان خنده داري هم در انتظار اوست

داستان هشتم : دوشيزه بازگشته

اين داستان واقعا آدم را تحت تاثير قرار ميدهد داستان درباره زنها  يا دخترهايي است  كه بخاطر اينكه بزور مورد تجاوز مردان قرار ميگيرند و انگشت نماي مردم ميشوند دست به خودكشي ميزنند  .اما در اين ميان روح سرگردان عده اي از اين دختران كه خودكشي كرده اند  در اعماق جنگل فاحشه خانه اي راه مي اندازند و در آنجا هر مرد يا مرداني كه از راه ميرسند را در شب كه با هم هستند ميكشند . در اين فاحشه خانه دختري وجود دارد كه در يك خانواده ثروتمند بود ولي هنگامي كه روزي با شوهرش در حال رفتن بود عده اي اورا ميدزدند و دست شوهرش را قطع ميكنند و سپس اورا مورد تجاوز قرار ميدهند دختر هم كه نميتواند بخاطر برادر نادان اين ننگ را تحمل كند سرانجام دست به خودكشي ميزند و پايش به آن فاحشه خانه وسط جنگل ميرسد ولي در آنجا با اينكه يك روح است ولي هرگز با مردي سر نميكند تا اينكه برحسب اتفاق شوهر او كه حالا بجاي دست قطع شده اش دستي چوبي گذاشته به عنوان مامور تحقيق قتل هاي اخير آن منطقه شبانگاه وارد آن فاحشه خانه ميشود در شروع كار دخترهاي آنجا ظاهرا خوب هستند ولي ناگهان به شكل روح در ميآيند و جنگ بين دختران و سربازان آغاز ميشود در اين ميان شوهر آن دختر بسياري از آنها را ميكشد ولي ناگهان با آن دختر كه همسرش باشد روبرو ميشود …..

عکس هایی از سریال:

اين خلاصه اي از داستان هاي اين سريال بود كه مطمئنا براي دوستداران سريال هاي كره اي سبكي جالب و جديد خواهد بود. جذابيت هاي داستان ها و افسانه هاي كهن كره هم قطعا دليل ديگر استقبال دوستان از اين سريال ميباشد

.. توضیحات بیشتر و خرید

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: